Đồng Hồ Đa Năng Schneider METSEPM5350

12.000.000 

– Thiết bị đo trên tủ cung cấp điện.
– Giám sát điện năng.
– Phân tích biểu đồ tải và tối ưu hoá tiêu thụ điện
– Giám sát và điều khiển thiết bị điện.
– Bảo trì ngăn ngừa sự cố

Đồng Hồ Đa Năng Schneider METSEPM5350

12.000.000