Ổ Cắm Cố định Có đế 3 Pha

41.000 

Ổ Cắm Cố định Có đế 3 Pha đảm bảo an toàn điện cho người sử dụng, phòng chống chập điện gây cháy nổ

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn về PCCC

Ổ Cắm Cố định Có đế 3 Pha

41.000